Lämplig för Starlock

Logo Starlock
Logo Starlock Plus
Logo Starlock Max

Logo Fein zaagjes

Lämplig för

Multizaag Bosch Worx Multimaster Supercut Würth Renovator Makita Ferm Topcraft Parkside AEG Milwaukee Einhell Craftsman Dremel Greenmachine Workzone Batavia Duro Gamma

Aktivitet

Trä bearbeta Stål bearbeta Kitt eliminera Sten bearbeta Lim eliminera

Allmänna villkor och kompletterande praktiska frågor för "Multisåg".

Artikel 1 Allmänt

1.1 De allmänna villkoren och de kompletterande frågorna gäller för alla delar som nämns nedan, offertförfrågningar, beställningar, leveranser, betalningar och de material eller produkter som eventuellt skickats ut på prov.

1.2 Avvikande gäller även vår leverantörs anslutande allmänna villkor för de produkter som levererats till oss.

1.3 En avvikande anklagelse och/eller villkor som kunden åberopar och som inte gäller i dessa allmänna villkor kommer inte att tas upp till behandling av Multisåg.

1.4 Multisåg förbehåller sig rätten att anpassa och/eller förbättra dessa allmänna villkor, i alla dess former.

Artikel 2 Avtal

2.1 Avtal, i alla dess former, med Multisåg kommer först till stånd efter det att beställningen har bedömts vara möjlig att genomföra samt övriga liknande saker, vilka nämns i de allmänna villkoren. Multisåg har rätt att, utan uppgivande av skäl, annullera beställningar eller uppdrag eller att inte ta upp dem till behandling. När det är fråga om sådant som nämns ovan kommer vi (Multisåg) att informera kunden om detta.

Artikel 3 Bilder

3.1 Alla bilder som finns med i broschyrer, på hemsidan eller på alla andra ställen, läggs in och återges med största möjliga noggrannhet. Dessa utgör därför inget som helst skäl till ansvarighet eller upphävande av avtal.

Artikel 4 Skador

4.1 Om det skulle uppstå skador, i vilken form som helst, så kan inte Multisåg på något sätt ställas till svars för detta. Vi rekommenderar er därför att använda alla tillämpliga former av skyddsutrustning, när det behövs.

Artikel 5 Priser och betalning

5.1 Multisåg produkter levereras mot de priser som gäller på den dag då de skickas från Multisåg lager.

5.2 Om inget annat anges är alla priser inkl. moms, i euro och exkl. försändelsekostnader.

5.3 Man måste alltid betala i förskott vid beställning av produkter, om det inte sker kommer ett särskilt avtal att träffas i vilket de engångsavtal som träffats för detta tillfälle anges. I detta avtal kommer således en betalingstermin att anges. Om denna inte efterlevs kommer Multizaag att vidta rättsliga åtgärder varvid även den nederländska lagstagade räntan på 1,5 % per månad kommer att tas ut. Ett minimibelopp på € 25,- per fall per månad (vilken avrundas) tas ut samt även alla interna och externa kostnader.

5.4 De betalningar som kunden ger täcker först den ränta och de utgifter man är skyldig att betala och först därefter de obetalda, inkrävningsbara fakturorna som varit obetalda längst, även om kunden skulle uppge att betalningen gäller en senare faktura.

5.5 Om betalning inte sker i tid ger det Multisåg rätten att skjuta upp sina prestationer eller andra avtal, utan att kunden får rätt till någon form av skadeersättning.

5.6 Multizaag har i alla lägen rätt att, på alla tänkbara sätt, kräva att kunden lämnar en tillräcklig säkerhet för betalningen av de prestationer som Multisåg ska utföra. Det kan därför under exceptionella förhållanden hända att Multisåg vill få betalning för hela eller en del av beloppet för de produkter som kunden beställt.

5.7 Utan Multisåg tillåtelse har kunden inte rätt att tillämpa någon form av avdrag på fakturor och/eller belopp.

5.8 Att Multisåg har tagit upp klagomål och/eller garantianspråk till behandling ger kunden ingen rätt till betalningsuppskov eller att endast betala delar av obetalda fakturor.

5.9 En avgift tas ut för beställningar som annullerats av kunden, och det är alltid kunden som ska stå för dessa kostnader, som leveranskostnader, orderhämtningskostnader etc.

Artikel 6 Försändelse och leverans

6.1 Varorna levereras av en pålitlig källa, t.ex. TNT. Leveranserna sker dock på kundens risk.

6.2 Det är alltid möjligt att leveranserna sker i form av delleveranser, detta i samråd med kunden.

6.3 Om Multisåg inte har levererat beställningen inom en lagstadgad termin på 30 dagar kan kunden omedelbart annullera köpet, utan att behöva uppge några giltiga skäl till detta.

Artikel 7 Leveranstider

7.1 Uppgivna leveranstider är ungefärliga, om inget annat avtalats. Multisåg är aldrig ansvarigt om dessa leveranstider överskrids p.g.a. allehanda tänkbara verksamheter med våra produkter. Det innebär att Multisåg inte kan krävas på ersättning för några efterkommande eller följdskador. Om leveranstiden överskrids med 3 månader och beror på en påvisbar grov skuld från Multisåg sida ska Multizaag betala tillbaka alla kostnader som erlagts samt upphäva alla avtal som träffats i ärendet.

Artikel 8 Reklamationer

8.1 Reklamationer om order som inte levererats i sin helhet och/eller felande produkter som levererats måste kunden meddela till Multisåg inom 7 dagar, med en bra och tydlig beskrivning av bristen. Efter att denna tid förlupit utgår Multisåg från att allt var i sin ordning med leveransen. Om det var något fel på produkterna kan dessa skickas tillbaka oöppnade till Multisåg.

8.2 Reklamationer ger inte kunden någon som helst rätt att skjuta upp betalningen.

8.3 Konsumenten kan inom sju (7) arbetsdagar efter att produkten levererats, utan böter eller kostnader använda sig av sin bytesrätt, på villkor att produkten och förpackningen är komplett, oskadad och oanvänd. Om det är fråga om en artikel som standard finns på lager, kan kunden, efter samråd med säljaren, utnyttja sin ångerrätt om man inte är nöjd med produkten. All bifogad dokumentation, garantibevis och förpackningsmaterial måste skickas tillbaka med returen.

8.4 Säljaren är aldrig ansvarig för någon form av skada, inklusive stöld eller förlust, som uppstår på förpackningen eller produkten när den skickas tillbaka.

8.5 Köparen står för kostnaderna för returförsändelsen.

8.6 Om köparen vill utnyttja sin ångerrätt enligt det förra stycket, ska säljaren inom 30 dagar betala tillbaka det belopp som köparen betalat till säljaren.

8.7 Kunden ska hur som helst ge Multisåg en möjlighet att åtgärda bristerna inom den angivna tiden.

8.8 Om de levererade produkterna enligt Multisåg bedömning är öppnade eller använda fortsätter köparens alla skyldigheter gentemot Multisåg att gälla.

Artikel 9 Försändelse och garanti

9.1 Alla order som kommer in skickas med TNT.

9.2 Kunden kan alltid kontrollera orderns status per e-post eller genom att ringa till Multisåg.

9.3 En garantiperiod på ett år gäller för alla våra verktyg, om en maskin inte fungerar som den ska kommer den alltid att kontrolleras av Multisåg serviceavdelning och därefter kommer Multisåg med ett förslag.

9.4 För sågblad gäller samma villkor, dock inte vid slitage, däremot vid brott på sågbladets fäste, efter en bedömning av detta sänder vi dig ett nytt blad.

9.5 Multizaag är inte ansvarigt för skador på tredje part, till följd av våra produkter.

Artikel 10 Handelsmärke

10.1 De fabrikshandelsmärken som Multisåg anbringat på sina produkter får inte avlägsnas eller skadas. Om detta sker förfaller alla garantier.

Artikel 11 Ansvarighet

11.1 Multisåg rekommendationer och/eller uttalanden kan aldrig användas emot Multisåg .

11.2 Multisåg finansiella ansvar kan aldrig bli högre än fakturans belopp.

11.3 Kunden befriar Multisåg från alla anspråk från utomstående gällande detta.

Artikel 12 Övriga bestämmelser

12.1 Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor helt eller delvis skulle förlora sin giltighet så ska detta inte ha några konsekvenser för de övriga bestämmelsernas giltighet.

Artikel 13 Integritet

13.1 När du besöker vår webbsida sparar vi: - din e-postadress - ip-adress. Denna information anvvänds för att förbättra innehållet på vår webbsida eller för att förebygga missbruk. Informationen används endast internt och lämnas inte ut till några andra organisationer för kommersiella ändamål.

13.2 Vi använder oss av s.k. cookies på denna webbsida, för att hålla kundvagnen uppdaterad.

13.3 Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att förebygga förlust av, orättmätig användning av eller ändring av information som vi får in på vår hemsida.

13.4 Om du har några kommentarer om våra integritetsregler kan du kontakta oss via info@multizaag.nl.
Varukorg
Din varukorg är tom